AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTESİ
ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

 

İçindekiler

Acil Durum Prosedürleri
Konulan hedefler

 1. Acil durum nedir?
 2. Genel tepki
 3. Yangın
 4. Deprem
 5. Terörist Saldırılar
 6. Alarmın aktif hale gelmesi
 7. Zorla girme
 8. Kaza veya olay
 9. Önemli olaylar
 10. Acil durumlarda ilk yardım
 11. Acil durum hizmetleri
 12. İhtilaf

1. ACİL DURUM NEDİR?

Acil durum en kısa sürede harekete geçilmesini gerektiren önceden bilinemeyen ve aniden patlak veren olaylardır.

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesin’ de görev esnasında ortaya çıkabilecek ve güvenlik görevlisi tarafından müdahale edilecek acil durumlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Yaralanmalara yol açan kazalar
 • Her türlü yangın
 • Deprem
 • Terörist saldırılar
 • Yakıt, duman veya kimyasal sızıntılar
 • Su basması
 • Hırsızlık
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi içinde oluşabilecek her türlü ters durum

2. GENEL TEPKİ

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi güvenlik görevlisinin görevini icra ederken karşılaşabileceği acil durumlarda etkin ve etkili bir rol üstlenmesi beklenir.

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  içerisindeki bazı olaylarda oluşturulması gereken hareket tarzı aşağıda belirtilmiştir;

 • Yaşanılan sorunla ilgili durum değerlendirilecektir,
 • Acil durum ile ilgili gerekli yerlere ve üstlere bilgi verilecektir,
 • Yaralı veya sakatlara yardım edilecektir,
 • Yaşanılan olay anında bilgiler hafızaya yazılacaktır,
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi’nde görevli Güvenlik Personeli her zaman profesyonel olacaktır.
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi nde görevli Güvenlik Personeli her zaman soğukkanlılığını koruyacak ve kendisinden emin olacaktır.
 • Emniyet sağlandıktan sonra ayrıntılı rapor yazılacaktır,
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi nde görevli Güvenlik Personelinin kendisine güveni her zaman tam olacaktır.

3. YANGIN

Yangının tespit edilmesi durumunda:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi Yangın Yönergesi uygulamaya konulacaktır.

AKTÜRK YANGIN YÖNERGESİ

AMAÇ  :

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesinde  gündüz ve gece meydana gelebilecek bir yangın olayında hareket ve müdahale tarzlarını belirlemek, can ve mal güvenliğini tesis etmektir. Bu yönerge

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  genelinde  meydana gelebilecek bir yangını kapsar. Bloklar içi Bağımsız alanların içindeki yangına müdahale yetkisi vermez.

 

KAPSAM:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  ana girişi, , sosyal merkez katları ve tüm ortak alanlar.

 

UYGULAMA:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi ‘nde  bulunan bütün güvenlik elemanları bir yangın anında Ek’te belirtildiği gibi görev alacaktır. Gündüz mesai saatleri içinde 5 ekip oluşturulacaktır. Akşam mesai saat dışında 2 ekip oluşturulacaktır.

 

YANMA

 

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya “Yangın üçgeni” adı verilir.

YANGIN
Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları dört sınıfta toplayabiliriz.

A Sınıfı Yangınlar

Katı Madde (tahta, kağıt pamuk v.s. ) yangınlardır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.

B Sınıfı Yangınlar

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran v.s.) soğutma (sis halinde su) boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ) ile petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları söndürülebilir.

C Sınıfı Yangınlar

Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan, propan, LPG, Asetilen havagazı v.b.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleşir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.

D Sınıfı Yangınlar

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, Potasyum, Titanyum,                                 Magnezyum gibi.) kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.

Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilebilir,

YANGININ NEDENLERİ

Korunma önlemlerinin alınmaması

en önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı–patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı–patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır.

Bilgisizlik

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim.

İhmal

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

Kazalar

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur.

Sıçrama

Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp–patlayarak sıçraması her zaman mümkündür.

Sabotaj

Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır.

Doğa olaylar

Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.

YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ

MESAİ SAATİ İÇİ EKİPLER
 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ

OTOMASYON, YÖNETİM OFİSİ YÖNETİCİ ASİSTANI

 1. KURTARMA EKİBİ

SİTE MÜDÜRÜ, SİTE MÜDÜR YARD., GÜVENLİK VARD.AMİRİ

 1. TAHLİYE EKİBİ

TEMİZLİK ŞEFİ 1, TEMİZLİK ŞEFİ 2, ,BAHÇE ŞEFİ

 1. SÖNDÜRME VE MÜDAHALE EKİBİ

TEKNİK ŞEF,DEVRİYE 1, DEVRİYE 2 GÖREVLİSİ

 1. EMNİYET VE GÜVENLİK EKİBİ

B-KAPI GÖREVLİSİ,TEKNİK VARDİYA GÖREVLİSİ

 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA

 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ, EMNİYET GÜVENLİK

OTOMASYON, ANA GİRİŞ GÜVENLİK, , TEKNİK GÖREVLİ

 1. KURTARMA, TAHLİYE EKİBİ

VARDİYA AMİRİ, DEVRİYE GÖREVLİSİ

 1. MÜDAHALE, SÖNDÜRME EKİBİ

(GÜVENLİK, TEMİZLİK)

 

 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ                         

 

 

GÜNDÜZ (Mesai Saati İçinde):

(Otomasyon Görevlisi, Site yönetici asistanı)

 

Güvenlik Ofisi, Ana Giriş Yönetim ofisi,  telefonlarının yanında acil durum telefonları hazır bulunacaktır. Aynı şekilde tüm girişlerde de acil durum telefonları mevcut bulundurulacaktır.

 

İKAZ görevini otomasyon güvenlik görevlisi sağlayacaktır.

HABERLEŞME görevini Site yönetici asistanı görevlisi sağlayacaktır.

Destek personeli, Ana giriş Güvenlik Görevlisi olacaktır.

Ana giriş bölgesinde sorun oluşması durumunda Site yönetici asistanı görevlisi haberleşme görevini yerine getirir.

 

Ana Giriş, ilk önce itfaiyeye yangının adresini ve boyutunu bildirecek. (ÇEKMEKÖY İTFAİYESİ (0216 4358036 ), daha sonra POLİS’ i arayacak (155) ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (0216 6427123)  AMBULANS (112) ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ (0216 6321818) Tüm telefonları arar ve detaylı bilgi verir. Güvenlik Müdürü ve Yönetimin talimatlarını yerine getirir.

 

Ana Giriş Resepsiyon bölgesinde sorun çıkması durumunda, Güvenlik Vard.Amiri ofisini açarak yangın bölgesine intikal edecektir. Ana Giriş Güvenlik Görevlisi ilk önce itfaiyeye yangının adresini ve boyutunu bildirecek. (ÇEKMEKÖY İTFAİYESİ (0216 4358036 –), daha sonra POLİS’ i arayacak (155) ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (0216 6427123)  AMBULANS (112) ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ (0216 6321818) Tüm telefonları arar ve detaylı bilgi verir. Güvenlik Vard.amiri ve Yönetimin talimatlarını yerine getirir. 

 

GECE (Mesai saati Dışında):

(Otomasyon Görevlisi, Ana giriş, teknik görevli)

 

İKAZ VE HABERLEŞME yi  Ana Giriş güvenlik görevlisi sağlayacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi yapar.

 

Güvenlik Vard.amiri’nün odasının anahtarı irtibat sağlamak amacıyla Ana Giriş Bölgesinde tutulur. Bu bölgedeki güvenlik görevlisi Ana Giriş Bölgesinde sorun çıkarsa Güvenlik Vard.amiri odasını açar ve acil yukarıdaki telefonları arar.

 1. KURTARMA  EKİBİ : 

 

GÜNDÜZ (Mesai Saati İçinde):

( Vardiya Amiri, Ana giriş güvenlik görevlisi)

Ekip : Kurtarma ekibi Güvenlik Müdürü liderliğinde vardiya amiri ve Ana Giriş Güvenlik görevlisidir. Kurtarmada öncelik candır. Elektriği ve doğalgazı kesme görevi teknik departman sorumluluğundadır. Personelin arasında  panik yaratılmadan yangın merdivenlerinden düzenli bir şekilde tahliyesi sağlanır. Personel kurtarıldıktan sonra mal güvenliği ve kurtarılması yangın çıkan  ofisin personeli ile koordineli yapılır. Kurtarılan personel  bina dışına alınır. Kurtarılan malzeme  açık otoparkta muhafaza edilir. Kurtarmada öncelik yangın çıkan Bölge ve birim olacaktır.