5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu

BİRİNCİ; BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amaci, kamu güvenligini tamamlayici mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliskin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kisi ve kuruluslarin ruhsatlandirilmasina ve denetlenmesine iliskin hususlari kapsar.

Özel güvenlik izni
MADDE 3.- Kisilerin silahli personel tarafindan korunmasi, kurum ve kuruluslar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasi veya güvenlik hizmetinin sirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun karari üzerine valinin iznine baglidir. Toplanti, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya degerli esya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon karari aranmaksizin, vali tarafindan özel güvenlik izni verilebilir.

Kisi ve kuruluslarin talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyaci dikkate alinarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle saglanmasina, kurum ve kuruluslar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasina ya da bu hizmetin güvenlik sirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kurulus bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmus olmasi, ihtiyaç duyuldugunda ayrica güvenlik sirketlerine hizmet gördürülmesine mani degildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya tasinabilecek silah ve teçhizatin azami miktarini ve niteligini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimani ve liman gibi yerlerde alinacak güvenlik tedbirlerine iliskin uluslararasi yükümlülükler saklidir.

Geçici haller disindaki özel güvenlik uygulamasi, en az bir ay önce basvurulmasi sartiyla komisyonun karari ve valinin onayi ile sona erdirilebilir.

Özel güvenlik komisyonu
MADDE 4.- Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararlari almak üzere valinin görevlendirecegi bir vali yardimcisinin baskanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası baskanlığı, sanayi odasi baskanlığı temsilcisinden olusur. Sanayi odasinin bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odasi baskanliginin temsilcisi katilir. özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanin kaldirilmasi için basvuran kisi ya da kurulusun temsilcisi ilgili komisyon toplantisina üye olarak katilir. Komisyon, kararlarını oyçoklugu ile alir; oylarin esitliği halinde başkanın bulundugu tarafçoğunluk sayılır;çekimser oy kullanılamaz.

Özel güvenlik şirketleri
MADDE 5.- Sirketlerin özel güvenlik alaninda faaliyette bulunmasi Içisleri Bakanliginin iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için sirket hisselerinin nama yazili olmasi ve faaliyet alaninin münhasiran koruma ve güvenlik hizmeti olmasi zorunludur. özel güvenlik sirketleri, subelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabanci kisilerin özel güvenlik sirketi kurabilmesi ve yabanci sirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir.

Özel güvenlik sirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen sartlar aranir. Yöneticilerin ayrica dört yillik yüksek okul mezunu olmalari, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen sarti tasimalari ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla tamamlamis olmalari gerekir.

Kurucu ve yöneticilerde aranan sartlarin kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler degiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu sirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin baslamasindan en geç bir hafta önce ilgili valilige yazili olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

  

Ek önlemler
MADDE 6.- Mülki idare amirleri havalimani, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliginin gerektirdigi hallerde ek önlemler aldirmaya yetkilidir.

Kamu güvenliginin saglanmasi yönünden 5442 sayili Il Idaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklidir. Bu yetkilerin kullanilmasi durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
MADDE 7.- Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri sunlardir:

a) Koruma ve güvenligini sagladiklari alanlara girmek isteyenleri duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplanti, konser, spor müsabakasi, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve dügün törenlerinde kimlik sorma, duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) 1412 sayili Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantili arama.

d) Görev alaninda, haklarinda yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet karari bulunan kisileri yakalama ve arama.

e) Yangin, deprem gibi tabii afet durumlarinda ve imdat istenmesi halinde görev alanindaki isyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydani, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulasim tesislerinde kimlik sorma, duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek sartiyla, aramalar sirasinda suç teskil eden veya delil olabilecek ya da suç teskil etmemekle birlikte tehlike dogurabilecek esyayi emanete alma.

h) Terk edilmis ve bulunmus esyayi emanete alma.

i) Kisinin vücudu veya sagligi bakimindan mevcut bir tehlikeden korunmasi amaciyla yakalama.

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fikrasinin (1) ve (2) numarali bentlerine göre zor kullanma.

Silah bulundurma ve tasima yetkisi
MADDE 8.- Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte atesli silah bulundurulabilecegi komisyon tarafindan belirlenir.

Ancak egitim ve ögretim kurumlarinda, saglik tesislerinde, talih oyunlari isletmelerinde, içkili yerlerde silahli özel güvenlik görevlisiçalistirilmasina izin verilmez. özel güvenlik görevlileri, özel toplantilarda, spor müsabakalarinda, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahli olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanilacak silah ve teçhizat, ilgili kisi veya kurulus tarafindan temin edilir. özel güvenlik sirketleri atesli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik sirketlerine, para ve degerli esya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanilmak üzere, özel güvenlik egitimi veren kurumlara, silah egitiminde kullanilmak üzere, komisyonun karari ve valinin onayi ile silah alma, kullanma ve tasima izni verilebilir.

Görev alani
MADDE 9.- Bu görevliler 7 nci maddede sayilan yetkileri sadece görevli olduklari süre içinde ve görev alanlarinda kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarini görev alani disinaçikaramazlar. Islenmis bir suçun sanigi veya suç isleyeceginden kuvvetle süphe edilen kisinin takibi, disaridan yapilan saldirilara karsi tedbir alinmasi, para ve degerli esya nakli, kisi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alani sayilir. Görev alani, zorunlu hallerde Komisyon karariyla genisletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanilmasini gerektiren olaylar en seri vasitayla yetkili genel kolluga bildirilir; yakalanan kisi ve zapt edilen esya genel kolluga teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak sartlar
MADDE 10.- özel güvenlik görevlilerinde asagidaki sartlar aranir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yasini doldurmus olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, agir hapis veya alti aydan fazla hapis veyahut affa ugramis olsa bile Devletin sahsiyetine karsi islenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçiligi hariç kaçakçilik, resmi ihale ve alim satimlara fesat karistirma, Devlet sirlarini açiga vurma, laf atma, sarkintilik, irza tasallut, irza geçme, kiz, kadin veyaçocuk kaçirma ve alikoyma, fuhsa tesvik, fuhus için aracilik, uyusturucu madde kullanma, uyusturucu madde kaçakçiligi suçlarindan dolayi hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarindan yasakli olmamak.

f) Görevin yapilmasina engel olabilecek vücut ve akil hastaligi ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla tamamlamis olmak.

Çalışma izni
MADDE 11.- özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi verecek kurumlarda yönetici olarakçalisacaklar hakkinda valilikçe güvenlik sorusturmasi yapilir. Sorusturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla bitirmis olmak sartiyla, valilikçe bes yil süreliçalisma izni verilir. Atesli silah tasimayacak özel güvenlik görevlileri hakkinda sadece arsiv arastirmasi yapilir. Güvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi bir ay içinde tamamlanir.

Göreve baslayan özel güvenlik görevlileri isveren tarafindan onbes gün içinde valilige bildirilir.

çalisma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik sorusturmasinin olumlu olmasi ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme egitiminin basariyla tamamlanmis olmasi zorunludur.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan sartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halindeçalisma izni iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az bes yil fiilen bu görevdeçalistiktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrilmis olanlarda, görevlerinden ayrildiklari tarihten itibaren bes yil süreyle özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

Kimlik
MADDE 12.- Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik karti verilir. Kimlik kartinda görevlinin adi ve soyadi ile silahli ya da silahsiz oldugu belirtilir.

Kimlik karti görev alani ve süresi içerisinde herkes tarafindan görülebilecek sekilde yakaya takilir. üzerinde kimlik karti olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayilan yetkileri kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrilan özel güvenlik görevlileri isveren tarafindan onbes gün içinde valilige bildirilir.

Kıyafet
MADDE 13.- Özel güvenlik görevlileri görev alani içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve isyerinin özelligi nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kiyafetle görev yapilmasina komisyon izin verebilir.

Eğitim
MADDE 14.- özel güvenlik temel egitimi teorik ve pratik egitim ile silah egitiminden olusmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme egitimi altmis ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda bes yil süreyle silah egitimi hariç özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

özel güvenlik egitimi ücreti karsiliginda Içisleri Bakanliginca verilebilecegi gibi, Bakanligin izni ile özel egitim kurumlarinca da verilebilir. özel güvenlik egitimi verecek kurumlarin kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen sartlar aranir.

özel güvenlik egitiminin niteligi, müfredati, egiticilerde ve egitim merkezlerinde aranacak sartlar ile egitim sonucu yeterliligin belirlenmesine iliskin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Tazminat
MADDE 15.- Bu Kanunda yazili görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçilarina, is sözlesmesinde veya toplu is sözlesmesinde belirlenen miktar ve esaslarçerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, is sözlesmesine veya toplu is sözlesmesine dayanilarak ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fikra hükümleri geregince ödenecek tazminat, 4857 sayili Is Kanunu kapsaminda ödenmesi gerekecek diger tazminatlarla iliskilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluslarinda bu Kanunda yazili görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçilarina; is sözlesmesi, toplu is sözlesmesi veya 2330 sayili Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarindan hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Görev dışında çalıştırma yasağı
MADDE 16.- Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri disinda baska bir isteçalistirilamaz.

Grev yasağı
MADDE 17.- Özel güvenlik personeli greve katilamaz.

Görevden uzaklaştırma yasağı
MADDE 18.- Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayisiyla işten uzaklaştırılamaz.

Adli suçlar ve cezalar
MADDE 19.- Bu Kanunda öngörülen adli suçlar ve cezalar sunlardir:

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kisilere veya kuruluslarin yöneticilerine alti aya kadar hapis ve altimilyar lira agir para cezasi verilir.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan sirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi olusturan kurum ve kuruluslarin yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik egitimi veren kurum ve kuruluslarin yöneticilerine bir yila kadar hapis ve yirmimilyar lira agir para cezasi verilir. Bu sekilde cezalandirilan kisiler, özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göreçalisma izni verilmeyen kisileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kisi, kurum, kurulus veya sirketlere,çalistirdiklari her kisi için üçmilyar lira agir para cezasi verilir. Bu kisiler silahli olarakçalistirilmis ise alti aya kadar hapis veçalistirilan her kisi için altimilyar lira agir para cezasi verilir.

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasini yaptirmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kisi için üçmilyar lira agir para cezasi verilir.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik egitimi verdigini ilân eden veya reklam yapan kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine alti aya kadar hapis ve onmilyar lira agir para cezasi verilir.

İdari suçlar ve cezalar
MADDE 20.- Bu Kanunda öngörülen idari suç ve para cezalari sunlardir:

a) Diger kisi, kurum ve kuruluslara saglanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valilige bildirmeyen özel güvenlik sirketlerine her bildirim için birmilyar lira idari para cezasi verilir.

b) 6 nci madde uyarinca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezasi verilir.

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasagina uymayan, atesli silahini bu Kanuna aykiri veya görev alani disinda kullanan veya özel güvenlik kimlik kartini baskasina kullandiran özel güvenlik görevlisine birmilyar lira idari para cezasi verilir ve bu kisilerinçalisma izni iptal edilir. Bu kisiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

d) 22 nci madde geregince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezasi verilir.

e) özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri disinda baska bir isteçalistiran kisi, kurum ve kuruluslara her eylemleri için birmilyar lira idari para cezasi verilir.

f) 11 inci maddenin ikinci fikrasi ile 12 nci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idari para cezasi verilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezalari o yerin en büyük mülki amiri tarafindan verilir. Verilen para cezalarina dair kararlar ilgililere 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edilir. Bu cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Itiraz üzerine verilen kararlara karsi bölge idare mahkemesine basvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdigi kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalari, ilgili valilik veya kaymakamligin bildirimi üzerine 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanliginca tahsil olunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi
MADDE 21.- Özel hukuk kisileri ve özel güvenlik sirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kisilere verecekleri zararlarin tazmini amaciyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi yaptirmak zorundadir. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasina iliskin esas ve usuller Hazine Müstesarliginca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi, Türkiye’de ilgili branstaçalismaya yetkili olan sigorta sirketleri tarafindan yapilir. Bu sigorta sirketleri özel güvenlik mali sorumluluk sigortasini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüge uymayan sigorta sirketlerine Hazine Müstesarliginca sekizmilyar lira idari para cezasi verilir. Bu para cezasinin tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fikrasi hükümleri uygulanir.

Denetim
MADDE 22.- Içisleri Bakanligi ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsaminda, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik sirketlerini ve özel güvenlik egitimi veren kurumlari denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsami, usul ve esaslari yönetmelikle belirlenir.

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kisi, kurum, kurulus ve sirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amaci disinda faaliyet gösterdigi veya suç kaynagina dönüstügü tespit edilen sirketlerin ve özel egitim kurumlarinin faaliyet izni iptal edilir. Bu sekilde faaliyet izni iptal edilen sirketlerin veya kurumlarin, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza uygulamasi
MADDE 23.- Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasinda memur sayilir.

Bunlara karsi görevleri sebebiyle suç isleyenler Devlet memurlari aleyhine suç islemis gibi cezalandirilir.

Ruhsat harci
MADDE 24.- Özel güvenlik sirketlerine ve özel güvenlik egitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerineçalisma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harci alinir ve bu harç mal sandigina yatirilir.

Yeniden degerleme oraninin uygulanmasi
MADDE 25.- Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen agir para cezalari, 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezalari, 21 inci maddesinde belirtilen idari para cezasi, 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarina iliskin miktarlar her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oranina göre artirilir.

Yönetmelik
MADDE 26.- Bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelik, Içisleri Bakanliginca bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren üç ay içindeçikarilir.

Yürürlükten kaldirilan kanun
MADDE 27.- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun yürürlükten kaldirilmistir.

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 2495 sayili Kanuna göre kurulmus olan özel güvenlik teskilâtlarina özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de bes yil süreyleçalisma izni verilmis sayilir.

Yürürlük
MADDE 28.- Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri Kanunun yayimi tarihinden itibaren dokuz ay sonra, diger maddeleri yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme
MADDE 29.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/6/2004