AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTESİ
ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

 

İçindekiler

Acil Durum Prosedürleri
Konulan hedefler

 1. Acil durum nedir?
 2. Genel tepki
 3. Yangın
 4. Deprem
 5. Terörist Saldırılar
 6. Alarmın aktif hale gelmesi
 7. Zorla girme
 8. Kaza veya olay
 9. Önemli olaylar
 10. Acil durumlarda ilk yardım
 11. Acil durum hizmetleri
 12. İhtilaf

1. ACİL DURUM NEDİR?

Acil durum en kısa sürede harekete geçilmesini gerektiren önceden bilinemeyen ve aniden patlak veren olaylardır.

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesin’ de görev esnasında ortaya çıkabilecek ve güvenlik görevlisi tarafından müdahale edilecek acil durumlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Yaralanmalara yol açan kazalar
 • Her türlü yangın
 • Deprem
 • Terörist saldırılar
 • Yakıt, duman veya kimyasal sızıntılar
 • Su basması
 • Hırsızlık
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi içinde oluşabilecek her türlü ters durum

2. GENEL TEPKİ

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi güvenlik görevlisinin görevini icra ederken karşılaşabileceği acil durumlarda etkin ve etkili bir rol üstlenmesi beklenir.

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  içerisindeki bazı olaylarda oluşturulması gereken hareket tarzı aşağıda belirtilmiştir;

 • Yaşanılan sorunla ilgili durum değerlendirilecektir,
 • Acil durum ile ilgili gerekli yerlere ve üstlere bilgi verilecektir,
 • Yaralı veya sakatlara yardım edilecektir,
 • Yaşanılan olay anında bilgiler hafızaya yazılacaktır,
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi’nde görevli Güvenlik Personeli her zaman profesyonel olacaktır.
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi nde görevli Güvenlik Personeli her zaman soğukkanlılığını koruyacak ve kendisinden emin olacaktır.
 • Emniyet sağlandıktan sonra ayrıntılı rapor yazılacaktır,
 • Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi nde görevli Güvenlik Personelinin kendisine güveni her zaman tam olacaktır.

3. YANGIN

Yangının tespit edilmesi durumunda:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi Yangın Yönergesi uygulamaya konulacaktır.

AKTÜRK YANGIN YÖNERGESİ

AMAÇ  :

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesinde  gündüz ve gece meydana gelebilecek bir yangın olayında hareket ve müdahale tarzlarını belirlemek, can ve mal güvenliğini tesis etmektir. Bu yönerge

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  genelinde  meydana gelebilecek bir yangını kapsar. Bloklar içi Bağımsız alanların içindeki yangına müdahale yetkisi vermez.

 

KAPSAM:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi  ana girişi, , sosyal merkez katları ve tüm ortak alanlar.

 

UYGULAMA:

Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi ‘nde  bulunan bütün güvenlik elemanları bir yangın anında Ek’te belirtildiği gibi görev alacaktır. Gündüz mesai saatleri içinde 5 ekip oluşturulacaktır. Akşam mesai saat dışında 2 ekip oluşturulacaktır.

 

YANMA

 

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya “Yangın üçgeni” adı verilir.

YANGIN
Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları dört sınıfta toplayabiliriz.

A Sınıfı Yangınlar

Katı Madde (tahta, kağıt pamuk v.s. ) yangınlardır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.

B Sınıfı Yangınlar

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran v.s.) soğutma (sis halinde su) boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ) ile petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları söndürülebilir.

C Sınıfı Yangınlar

Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan, propan, LPG, Asetilen havagazı v.b.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleşir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.

D Sınıfı Yangınlar

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, Potasyum, Titanyum,                                 Magnezyum gibi.) kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.

Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilebilir,

YANGININ NEDENLERİ

Korunma önlemlerinin alınmaması

en önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı–patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı–patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır.

Bilgisizlik

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim.

İhmal

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

Kazalar

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur.

Sıçrama

Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp–patlayarak sıçraması her zaman mümkündür.

Sabotaj

Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır.

Doğa olaylar

Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.

YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ

MESAİ SAATİ İÇİ EKİPLER
 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ

OTOMASYON, YÖNETİM OFİSİ YÖNETİCİ ASİSTANI

 1. KURTARMA EKİBİ

SİTE MÜDÜRÜ, SİTE MÜDÜR YARD., GÜVENLİK VARD.AMİRİ

 1. TAHLİYE EKİBİ

TEMİZLİK ŞEFİ 1, TEMİZLİK ŞEFİ 2, ,BAHÇE ŞEFİ

 1. SÖNDÜRME VE MÜDAHALE EKİBİ

TEKNİK ŞEF,DEVRİYE 1, DEVRİYE 2 GÖREVLİSİ

 1. EMNİYET VE GÜVENLİK EKİBİ

B-KAPI GÖREVLİSİ,TEKNİK VARDİYA GÖREVLİSİ

 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA

 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ, EMNİYET GÜVENLİK

OTOMASYON, ANA GİRİŞ GÜVENLİK, , TEKNİK GÖREVLİ

 1. KURTARMA, TAHLİYE EKİBİ

VARDİYA AMİRİ, DEVRİYE GÖREVLİSİ

 1. MÜDAHALE, SÖNDÜRME EKİBİ

(GÜVENLİK, TEMİZLİK)

 

 1. İKAZ VE HABERLEŞME EKİBİ                         

 

 

GÜNDÜZ (Mesai Saati İçinde):

(Otomasyon Görevlisi, Site yönetici asistanı)

 

Güvenlik Ofisi, Ana Giriş Yönetim ofisi,  telefonlarının yanında acil durum telefonları hazır bulunacaktır. Aynı şekilde tüm girişlerde de acil durum telefonları mevcut bulundurulacaktır.

 

İKAZ görevini otomasyon güvenlik görevlisi sağlayacaktır.

HABERLEŞME görevini Site yönetici asistanı görevlisi sağlayacaktır.

Destek personeli, Ana giriş Güvenlik Görevlisi olacaktır.

Ana giriş bölgesinde sorun oluşması durumunda Site yönetici asistanı görevlisi haberleşme görevini yerine getirir.

 

Ana Giriş, ilk önce itfaiyeye yangının adresini ve boyutunu bildirecek. (ÇEKMEKÖY İTFAİYESİ (0216 4358036 ), daha sonra POLİS’ i arayacak (155) ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (0216 6427123)  AMBULANS (112) ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ (0216 6321818) Tüm telefonları arar ve detaylı bilgi verir. Güvenlik Müdürü ve Yönetimin talimatlarını yerine getirir.

 

Ana Giriş Resepsiyon bölgesinde sorun çıkması durumunda, Güvenlik Vard.Amiri ofisini açarak yangın bölgesine intikal edecektir. Ana Giriş Güvenlik Görevlisi ilk önce itfaiyeye yangının adresini ve boyutunu bildirecek. (ÇEKMEKÖY İTFAİYESİ (0216 4358036 –), daha sonra POLİS’ i arayacak (155) ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (0216 6427123)  AMBULANS (112) ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ (0216 6321818) Tüm telefonları arar ve detaylı bilgi verir. Güvenlik Vard.amiri ve Yönetimin talimatlarını yerine getirir. 

 

GECE (Mesai saati Dışında):

(Otomasyon Görevlisi, Ana giriş, teknik görevli)

 

İKAZ VE HABERLEŞME yi  Ana Giriş güvenlik görevlisi sağlayacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi yapar.

 

Güvenlik Vard.amiri’nün odasının anahtarı irtibat sağlamak amacıyla Ana Giriş Bölgesinde tutulur. Bu bölgedeki güvenlik görevlisi Ana Giriş Bölgesinde sorun çıkarsa Güvenlik Vard.amiri odasını açar ve acil yukarıdaki telefonları arar.

 1. KURTARMA  EKİBİ : 

 

GÜNDÜZ (Mesai Saati İçinde):

( Vardiya Amiri, Ana giriş güvenlik görevlisi)

Ekip : Kurtarma ekibi Güvenlik Müdürü liderliğinde vardiya amiri ve Ana Giriş Güvenlik görevlisidir. Kurtarmada öncelik candır. Elektriği ve doğalgazı kesme görevi teknik departman sorumluluğundadır. Personelin arasında  panik yaratılmadan yangın merdivenlerinden düzenli bir şekilde tahliyesi sağlanır. Personel kurtarıldıktan sonra mal güvenliği ve kurtarılması yangın çıkan  ofisin personeli ile koordineli yapılır. Kurtarılan personel  bina dışına alınır. Kurtarılan malzeme  açık otoparkta muhafaza edilir. Kurtarmada öncelik yangın çıkan Bölge ve birim olacaktır.

KVKK

AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU : AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
Merkez Mah. Selimiye Cad. No:2 Çekmeköy İstanbul

AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ (“Yönetim”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Yönetim olarak hizmetlerimizden faydalanan site sakinlerimiz ve yönetim çalışanlarımız dahil yönetimimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Yönetimimiz ile site sakini sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK ’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Yönetimimiz tarafından sağlanan hizmet ve Yönetimimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Yönetimimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, yönetim hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Yönetimimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz;
Yönetimimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet düzeyinizi anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,

Yönetimimizin ve Yönetimimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Yönetimimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Yönetime ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Yönetim değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),

Yönetimimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ile çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kapsam dahilinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli açık ve meşru amaçlar ile
işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; bu dokümanın 1. maddesinde sıralanan amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Yönetimimiz içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hizmet ortaklarımız, hizmet bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, yönetim yetkilileri ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Yönetimçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Yönetimimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 
Kişisel verileriniz, Yönetimimiz veya Yönetimimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Yönetimimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır
Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni ’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Yönetimimize iletmeniz durumunda Yönetimimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Yönetimimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Yönetimimize iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Yönetimimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.rapsodisitesi.com adresindeki KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU‘nu formun girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Merkez Mah. Selimiye Cad. No:2 Çekmeköy/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu siteyoneticisi@rapsodisitesi.com mail adresine iletebilirsiniz.